Aktlar, avans hesabatlar İyun 2018-ci il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar İyun 2018-ci il

Aktlar, avans hesabatlar İyun 2018-ci il


AKT
Bakı şəhəri . “30” iyun 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.07.06.18- ci il Qaimə № 0010646 Puskatel 1 ədəd x 35,00 35,00 AZN
Termiq 1 ədəd x 25,00 25,00 AZN
2.28.06.18-ci il Qaimə №012 Miqrik 5 ədəd x 1,00 5,00 AZN
Lift qapı açarı komp 1 x 45,00 45,00 AZN
Litol yağ 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Cəmi: 115,00 AZN
(Bir yüz on beş manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT
Bakı şəhəri . “30” iyun 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki,həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.30.06.18-ci il Qaimə№ 2 esenjorun plastinkası 5 ədəd x 110,00 550,00 AZN
Fibra prokladka 18 ədəd x 8,00 144,00 AZN
Kislota 54 litr x 2,88 156,00 AZN
Cəmi: 850,00 AZN
(Səkkiz yüz əlli manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
AKT

Bakı şəhəri . “30” iyun 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.02.06.18-ci il Qaimə № Düpil №100 30 ədəd x 0,20 6,00 AZN
İzolent 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Probka № 25 2 ədəd x 0,20 0,40 AZN
Rezak 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
İndikator 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
2.06.06.18-ci il Qaimə № 7 50mm-lik dirsək 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
50mm-lik truba 50sm 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Tanqit kley 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Sverlo 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Qvazdiyor 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Silikon 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
3.11.06.18-ci il AZ1010 Məktub Azərsuya 0,80 AZN
4.14.06.18-ci il Qaimə № Lapşa şunur 100 metrə x 0,62 62,00 AZN
Kanal 40 metrə x 0,50 20,00 AZN
Zamok vaz 1 ədəd x 25,00 25,00 AZN
5.19.06.18-ci il Qaimə № 767 Ağ kagız 2 paçka x 5,50 11,00 AZN
Xəzinə kitabı 1 ədəd x 1,50 1,50 AZN
Ştrix 2 ədəd x 1,00 2,00 AZN
Qayçı 1 ədəd x 1,20 1,20 AZN
6.20.06.18-ci il Qaimə№ 7 Dırmıq 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Razetka iç 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Şkurka 10 ədəd x 0,70 7,00 AZN
Mərmər kley 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
7.23.06.18-ci il Qaimə № 3 Rəngli lampa 10 ədəd x 0,50 5,00 AZN
8.28.06.18-ci il Qaimə № 6 Mərmər kley 2 ədəd x 6,50 13,00 AZN
Rolik dekor 2 ədəd x 6,00 12,00 AZN
Kraska Nitro 1 ədəd x 10,00 10,00 AZN
Arko 2 ədəd x 5,00 10,00 AZN
Funt Aftoma 1 x 7,00 7,00 AZN
Şlanq 2 metr x 2,00 4,00 AZN
Lak 2 ədəd x 7,00 14,00 AZN
9. 28.06.18-ci il Qaimə № 2 İşıldar sensor türk 6 ədəd x 22,00 132,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 68,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
CƏMİ: 499,90 AZN
(Dörd yüz doxsan doqquz manat 90 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT
Bakı şəhəri 30.06.2018-ci il
Biz aşağıda imza edənlər:”Nəsimi-11”MMMC-nin komendantı B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi, xidmət heyəti H.V.Məmmədov, E.M.Bəbirxanov,
S.S.Qorçiyev, Ş.F.Osmanov, E.M.Zülfüqarov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki,həqiqətən MMMC-nin yaşayış binasına xidmət edən 6-cı blokun kanalizasiya xəttində baş vermiş tutulmanın və həyətdə olan drenaj kanalizasiya quyularının dibində olan qum, lil çöküntülərinin təmizlənməsi fərdi şəxs Xudiyev Əsədulla Yadulla oğlu tərəfindən həyata keçirildi və ona 150,00 (Yüz əlli) AZN ödənildi. Binanın 2-ci blokunun fasadında damdan aşağı düşən su axıdıcı borunun 3-4 cü mərtəbə arasında bir birindən çıxdığı üçün yağış suları balkon və fasada axırdı.Onu bərpa etmək üçün 90LN192 nömrəli ZİL maşınının xidmətindən istifadə olunmuş və ona 40,00 (Qırx) AZN ödəniş olunmuşdur. Akta şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti və maşının şəkili əlavə olunur.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.
“Nəsimi-11”MMMC-nin
Komendant: B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Xidməti heyət: H.V.Məmmədov
E.M.Bəbirxanov
S.S.Qorçiyev
Ş.F.Osmanov
E.M.Zülfüqarov


AKT
Bakı şəhəri . “30” iyun 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, iyun ayı 2018-ci ildə ayın əvvəlinə kassada 819,02 AZN (Səkkiz yüz on doqquz manat 02 qəpik) vəsait qalmışdır. İyun ayı ərzində olan mədaxil 21018,57 AZN (İyirmi bir min on səkkiz manat 57 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış müqavilələrə əsasən depozit vəsaitləri 620,00 AZN (Altı yüz iyirmi manat 00 qəpik) , qazanxanaya 850,00 AZN (Səkkiz yüz əlli manat 00 qəpik),təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 499,90 AZN (Dörd yüz doxsan doqquz manat 90 qəpik), Liftlərə 115,00 AZN (Yüz on beş manat 00 qəpik), UNİ bankın hesabına 17112,00 (On yeddi min yüz on iki manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 852,00 (Səkkiz yüz əlli iki manat 00 qəpik),Drenaj kanalizasiyaya 190,00 AZN (Yüz doxsan manat 00 qəpik), İyul ayının 1-nə kassada qalıq 1598,69 AZN (Bir min beş yüz doxsan səkkiz manat 69 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 5-07-2018, 17:56
0
137

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı