Aktlar, avans hesabatlar Fevral 2019-cu il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar Fevral 2019-cu il

Aktlar, avans hesabatlar Fevral 2019-cu il


AKT

Bakı şəhəri . “28” Fevral 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti liftlərinə fevral ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.09.02.19- ci il Qaimə № 196 Skif albertoşossi köhnə 1 ədəd x 265,00 265,00 AZN
2.24.02.19- ci il Qaimə № 11 Kontaktor “Sassi” 1 ədəd x 60,00 60,00 AZN
3.24.02.19- ci il Qaimə № 012 Rele lift üçün 2 ədəd x 30,00 60,00 AZN
Maqnitapuskatel 1 ədəd x 60,00 60,00 AZN
4.28.02.19- ci il Qaimə № Lift çagrı düyməsi kony 2 ədəd x 62,00 124,00 AZN
Metasol 220 w x1 ədəd x 26,00 26,00 AZN
5.28.02.19- ci il Qaimə № 75 Lift qasnağı 1 ədəd x 1150,00 1150,00 AZN
6.28.02.19- ci il Qaimə № 76 Lift qasnağı 1 ədəd x 1150,00 1150,00 AZN
Cəmi: 2895,00 AZN
(İki min səkkiz yüz doxsan beş manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.BəşirovAKT
Bakı şəhəri . “28” fevral 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə fevral ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.02.02.19-ci il Qaimə № 7 Fayn 1 ədəd x 4,60 4,60 AZN
Doğan 1 ədəd x 9,00 9,00 AZN
2.02.02.19-ci il Satış fakturası ASO,VİDA,MARKA 1 paçka x 12,00 12,00 AZN
3.02.02.19-ci il Qaimə № 2 Traynik polmufta 2 ədəd x 2,00 4,00 AZN
Baçonka 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Traynik 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
4.04.02.19-ci il Qaimə № 6 Brelok 100 ədəd x 0,10 10,00 AZN
5.04.02.19-ci il Qaimə № 4 189 doğan – 4MF 15 ədəd x 9,00 135,00 AZN
6.04.02.19-ci ilQaimə № 55 Qab şampunu 5 ədəd x 2,50 12,50 AZN
ACE 7 ədəd x 1,70 11,90 AZN
Əlcək 8 ədəd x 2,20 17,60 AZN
Camsil 6 ədəd x 1,20 7,20 AZN
Akord rulon 4 ədəd x 2,80 11,20 AZN
Qab setkası 45 ədəd x 0,10 4,50 AZN
NET 9 ədəd x 1,40 12,60 AZN
4.06.02.19-ci ilQaimə № 2 189-doğan – 4MF 10 ədəd x 9,00 90,00 AZN
5.07.02.19-ci ilQaimə № 12 Şurup 1 paçka x 7,00 7,00 AZN
Nasadka 2 ədəd x 1,50 3,00 AZN
Skop 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Mişar 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Fibra 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Probka 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
ANKER – Bolt 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Spiral 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
6.08.02.19-cu il Qaimə № 8 Lapşa – S -2 -4 30metr x 0,70 21,00 AZN
Lapşa – S -2 -2 -5 28 metr x 0,60 17,00 AZN
Mişar 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
7.09.02.19-cu il Qaimə № Razetka 4 ədəd x 3,00 12,00 AZN
Vklyuçatel 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
İzolent 2 ədəd x 1,50 3,00 AZN
karobka 6 ədəd x 1,00 6,00 AZN
8.09.02.19-cu il Qaimə № 2 Fayn 2 ədəd x 4,50 9,00 AZN
Dogan 10 ədəd x 9,00 90,00 AZN
Zamok içi 15 ədəd x 6,00 90,00 AZN
Şrup 20 ədəd x 0,05 1,00 AZN
9.09.02.19-cu il Qaimə № 7 İzolyateks 1 ədəd x 19,50 19,50 AZN
Mata 2 kisə x 6,50 13,00 AZN
Doğan zamok 1 ədəd x 7,50 7,50 AZN
10.12.02.19-cu il Qaimə № 630 A4 3 ədəd x 5,80 17,40 AZN
Arxiv 5 ədəd x 2,50 12,50 AZN
Qeyd kagız 2 ədəd x 2,00 4,00 AZN
Pozan 2 x 0,80 1,60 AZN
Rezak 1 ədəd x 1,50 1,50 AZN
Davamiyyət kitabı 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
11.15.02.19-cu il Qaimə № 16 Laqonda Disk 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Kist 2 ədəd x 1,75 3,50 AZN
12.15.02.19-cu il Qaimə № 12 Zamok 189 Dogan 1 ədəd x 9,00 9,00 AZN
13.17.02.19-cu il Qaimə № 2 20w projektor led 3 ədəd x 21,00 63,00 AZN
Spot 6w 5 ədəd x 8,00 40,00 AZN
Fanar böyük 1 ədəd x 14,00 14,00 AZN
Fanar balaca 2 ədəd x 7,00 14,00 AZN
Razetka № 2 4 ədəd x 4,00 16,00 AZN
14.22.02.19-cu il Qaimə № 7 Metasol MC – 12 b 2 ədəd x 48,00 96,00 AZN
Maqnitapuskatel 12w 1 ədəd x 54,00 54,00 AZN
15.24.02.19-cu il Qaimə № 21 Konvertor 220 w 2 ədəd x 90,00 180,00 AZN
16.25.02.19-cu il Qaimə № 2 Əlcək 1 paçka x 8,00 8,00 AZN
Aparat silikon 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Xlor 10 litr x 6,00 6,00 AZN
17.27.02.19-cu il Qaimə № 761138 Məişət tullantısı daşınması 600,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 99,00 AZN
CƏMİ: 1981,60 AZN
(Bir min doqquz yüz səksən bir manat 60 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT
Bakı şəhəri . “28” fevral 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, fevral ayı 2019-cu ildə ayın əvvəlinə kassada 1829,66 AZN (Bir min səkkiz yüz iyirmi doqquz manat 66 qəpik) qalmışdır. Fevral ayı ərzində olan mədaxil 22870,77 AZN (İyirmi iki min səkkiz yüz yetmiş manat 77 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 1981,60 AZN (Bir min doqquz yüz səksən bir manat 60 qəpik), Liftlərə 2895,00 AZN (İki min səkkiz yüz doxsan beş manat 00 qəpik), UNİ bankın hesabına 17500,00 (On yeddi min beş yüz manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 1550,00 (Bir min beş yüz əlli manat 00 qəpik), mart 2019-cu ilin əvvəlinə kassada qalıq 773,83 AZN (Yeddi yüz yetmiş üç manat 83 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiƏlavə edilib: 7-03-2019, 14:23
0
150

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı