Aktlar, avans hesabatlar Yanvar 2019-cu il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar Yanvar 2019-cu il

Aktlar, avans hesabatlar Yanvar 2019-cu il


AKT

Bakı şəhəri . “31” Yanvar 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti liftlərinə yanvar ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.05.01.19- ci il Qaimə № 7 Liftin əmr edici düyməsi 10 ədəd x 5,00 50,00 AZN
2.31.01.19- ci il Qaimə № 9 Bronzo butulkası 1 ədəd x 115,00 115,00 AZN
Qapı motorun skifi 1 ədəd x 110,00 110,00 AZN
Rodşipnik 2 ədəd x 15,00 30,00 AZN
Qapı remeni 1 ədəd x 15,00 15,00 AZN
Şponka 2 ədəd x 68,00 136,00 AZN
3.31.01.19- ci il Qaimə № 10 Datçik 2 ədəd x 35,00 70,00 AZN
Boşmoqlar 8 ədəd x 8,00 64,00 AZN
Təhlükəsizlik trosu p/m 165 x 1,00 165,00 AZN
PSK-nın açarı 1 ədəd x 30,00 30,00 AZN
Qapı kartın releləri 2 ədəd x 38,50 77,00 AZN
Cəmi: 862,00 AZN
(Səkkiz yüz altmış iki manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.BəşirovAKT

Bakı şəhəri . “31” yanvar 2019-cu il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə yanvar ayı üçün qazanxanaya aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.

1.22.01.19- cu il Qaimə № Fun 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Mufta 25 mm x 15 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Mufta 32 mm x 25 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Perexod 25 mm x 20 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Uqolnik plastik 1 ədəd x 0,50 0,50 AZN
Amerikanka 25 mm 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
Perexod 20 mm x 15 2 ədəd x 1,50 3,00 AZN
Qum 4 kisə x 0,80 3,20 AZN
2.23.01.19- cu il Qaimə № Maqnitapuskatel C 650 2 ədəd x 48,00 96,00 AZN
Avtomat AVR 220 2 ədəd x 42,00 84,00 AZN
Razetka 2 ədəd x 2,50 5,00 AZN
Xomut 200 mm 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
3.23.01.19- cu il Qaimə № Avtomat “Sace” ABB 3 faz 2 ədəd x 65,00 130,00 AZN
4.23.01.19- cu il Qaimə № Kontaktor “Simens” 2 ədəd x 35,00 70,00 AZN
5.24.01.19- cu il Qaimə № Zaturka 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Mata 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Cəmi: 422,70 AZN
( Dörd yüz iyirmi iki manat 70 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
AKT
Bakı şəhəri . “31” yanvar 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə yanvar ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.03.01.19-ci il Qaimə № 1 Surət çıxartması 22 ədəd x 0,05 1,10 AZN
Surət çıxartması 20 ədəd x 0,20 4,00 AZN
2.03.01.19-ci il Qaimə № 1 Açar breloku 50 ədəd x 0,30 15,00 AZN
Qiymət kagızı ag kiçik 10 ədəd x 0,40 4,00 AZN
3.03.01.19-ci ilQaimə № 25 Qab şampunu 7 ədəd x 2,50 17,50 AZN
ACE 5 ədəd x 1,70 8,50 AZN
Əlcək 4 ədəd x 2,20 8,80 AZN
Camsil 9 ədəd x 1,20 10,80 AZN
Akord rulon 2 ədəd x 2,80 5,60 AZN
Qab setkası 10 ədəd x 1,00 10,00 AZN
Pol əskisi 4 ədəd x 5,50 22,00 AZN
4.03.01.19-ci ilQaimə № Asan imzanın təmiri 10,00 AZN
5.04.01.19-ci ilQaimə № Valik 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Kist 1 ədəd x 1,50 1,50 AZN
Kley daş 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Vanna 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Lampa 5 ədəd x 1,50 7,50 AZN
6.05.01.19-cu il Qaimə № Balta 1 ədəd x 12,00 12,00 AZN
Çəkic 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Açar razvadnoy 1 ədəd x 12,00 12,00 AZN
Zamok içi 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Sverlo 2 ədəd x 2,00 4,00 AZN
7.08.01.19-cu il Qaimə № Klipsal 5 ədəd x 3,00 15,00 AZN
Korobka 6 ədəd x 0,60 3,60 AZN
Şurup 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Probka 20 ədəd x 0,02 0,40 AZN
8. 08.01.19-cu il Qaimə № 2 Spral lampa 20w 100 ədəd x 2,50 250,00 AZN
9.11.01.19-cu il Qaimə № 2 Katric təmiri 1 ədəd x 10,00 10,00 AZN

10.22.01.19-cu il Qaimə № Zamok PVC 1 ədəd x 15,00 15,00 AZN
Spiral 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Korobka 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN

11.31.01.19-cu il Qaimə № 701198 Məişət tullantısı daşınması 600,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 110,00 AZN
CƏMİ: 1251,30 AZN

(Bir min iki yüz əlli bir manat 30 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT
Bakı şəhəri . “31” yanvar 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, yanvar ayı 2019-cu ildə ayın əvvəlinə kassada 4207,93 AZN (Dörd min iki yüz yeddi manat 93 qəpik) qalmışdır. Yanvar ayı ərzində olan mədaxil 14664,73 AZN (On dörd min altı yüz altmış dörd manat 73 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış qazanxanaya 422,70 AZN (Dörd yüz iyirmi iki manat 70 qəpik), təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 1251,30 AZN (Bir min iki yüz əlli bir manat 30 qəpik), Liftlərə 862,00 AZN (Səkkiz yüz altmış iki manat 00 qəpik), UNİ bankın hesabına 13000,00 (On üç min manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 1507,00 (Bir min beş yüz yeddi manat 00 qəpik), fevral 2019-cu ilin əvvəlinə kassada qalıq 1829,66 AZN (Bir min səkkiz yüz iyirmi doqquz manat 66 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

Əlavə edilib: 11-02-2019, 22:47
0
130

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı