Aktlar, avans hesabatlar İyun 2019-cu il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar İyun 2019-cu il

AKT

Bakı şəhəri . “30” İyun 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti liftlərinə iyun ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.02.06.19- cu il Qaimə № 2 Avtomat ABB 125 A 2 ədəd x 49,00 98,00 AZN
Avtomat C 20 1 ədəd x 37,00 37,00 AZN
2.02.06.19- cu il Qaimə № 3 Maqnatapuskatel 125 A 1 ədəd x 57,00 57,00 AZN
Kabel 4 mm 15 metr x 0,80 12,00 AZN
Lampa neon uzun 11 ədəd x 2,00 22,00 AZN
Zamok şit 10 ədəd x 4,90 49,00 AZN
3.03.06.19- cu il Qaimə № Remen 630 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
4.14.06.19- cu il Qaimə № 19 Maqnatapuskatel 110W 2 ədəd x 65,00 130,00 AZN
Datçik 2 ədəd x 19,00 38,00 AZN
Fan ventilyator 1 ədəd x 27,00 27,00 AZN
5.18.06.19-cu il Qaimə № 72 Kontaktor 110 A 2 ədəd x 60,00 120,00 AZN
Cəmi: 595,00 AZN
(Beş yüz doxsan beş manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov


AKT

Bakı şəhəri . “14” İyun 2019-cu il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.14.06.19- cu il Qaimə № 20 Generator:
Yağ filtri 2 ədəd x 85,00 170,00 AZN
Hava filtri 2 ədəd x 32,50 65,00 AZN
Cəmi: 235,00 AZN
(İki yüz otuz beş manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov


AKT
Bakı şəhəri . “30” iyun 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə iyun ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.03.06.19-cu il Qaimə № 342911 Açar 1 ədəd x 20,00 20,00 AZN
2.04.06.19-cu il Qaimə № 27 Yelləncək uşaq 1 ədəd x 29,00 29,00 AZN
Ventilyator stol üstü 1 ədəd x 32,00 32,00 AZN
Süpürgə böyük 3 ədəd x 2,00 6,00 AZN
Süpürgə ev 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
Emulsiya 20 kq 2 ədəd x 46,00 92,00 AZN
3. 04.06.19-cu il Qaimə № 28 Armatur 120 metr x 0,85 102,00 AZN
Kraska kariç 20 kq x 2,30 46,00 AZN
Kist 3 ədəd x 3,00 9,00 AZN
Rolik 2 ədəd x 7,00 14,00 AZN
Elektrod 1 paçka x 14,00 14,00 AZN
Kraska qara 10 kq 2,30 23,00 AZN
Lak 5 kq x 4,40 22,00 AZN
4.10.06.19-cu il Qaimə № 12 Qab şampunu 5 ədəd x 2,50 12,50 AZN
Şvabra 2 ədəd x 10,00 20,00 AZN
Əlcək 12 ədəd x 2,20 26,40 AZN
Camsil 6 ədəd x 1,20 7,20 AZN
Stol əskisi 2 ədəd x 4,00 8,00 AZN
Qab setkası 53 ədəd x 0,10 5,30 AZN
NET 8 ədəd x 1,49 11,90 AZN
5.12.06.19-cu il Qaimə № 2 Valik 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Sertsavina 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
Amerikanka 2 ədəd x 5,00 10,00 AZN
6.12.06.19-cu il Qaimə № 8958 Vedrə 2 ədəd x 9,00 18,00 AZN
7.15.06.19-cu il Qaimə № Profil bəyaz 1,2 kq x 7,20 8,64 AZN
Qapı köşəsi 4 ədəd x 0,09 0,36 AZN
Cift 1 ədəd 0,13 0,13 AZN
Qapı mentəsi 2 ədəd x 0,12 0,24 AZN
Pəncərə sabitləmə 4 metr x 0,11 0,14 AZN
Pəncərə tut 10 ədəd x 0,05 0,50 AZN
Pəncərə kont.tutac 10 ədəd x 0,05 0,50 AZN
8.16.06.19-cu il Qaimə № 2 Zibil konteynerı 240 litrlik
plastmas 1 ədəd x 96,50 96,50 AZN
Udlenitel 7 metr 1 ədəd x 7,50 7,50 AZN
Zamok vaz komp 1 ədəd x 21,00 21,00 AZN
9.18.06.19-cu il Qaimə № Sement 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
Silkon 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Patron 2 ədəd x 1,00 2,00 AZN
Şkurka 5 ədəd x 0,70 3,50 AZN
Şotka kist 1 ədəd x 1,50 1,50 AZN
10.19.06.19-cu il Qaimə № 1 Ventil 25 lik 10 m x 8,00 16,00 AZN
Ventil 2 ədəd x 7,00 14,00 AZN
Şlanq 2 metr x 2,50 5,00 AZN
Xamut 4 ədəd x 0,50 2,00 AZN 11.19.05.19-ci il Qaimə № Kagız A 4 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Qələm 5 ədəd x 0,40 2,00 AZN
Qovluq 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
Kley 2 ədəd x 1,00 2,00 AZN
12.20.06.19-cu il Qaimə № 815124 Mədaxil qəbzi 120,00 AZN
13.24.06.19-cu il Qaimə № Rəngli Lampa 11 ədəd x 1,00 11,00 AZN
14.24.06.19-cu il Qaimə № 9 Kraska 4 litr x 5,25 21,00 AZN
Əlcək 1 ədəd x 0,50 0,50 AZN
Rastvaritel 2 litr x 2,50 5,00 AZN
Kist 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
15.27.06.19-cu il Qaimə № 883964 Məişət tullantısı 600,00 AZN
16.28.06.19-cu il Qaimə № Almaz 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Mərmər kley 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Şunur 3 metr x 0,70 2,10 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 83,00 AZN
CƏMİ: 1664,41 AZN
(Bir min altı yüz altmış dörd manat 41 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
AKT
Bakı şəhəri . “30” iyun 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, iyun 2019-cu ilin əvvəlinə kassada qalıq 751,74 AZN (Yeddi yüz əlli bir manat 74 qəpik) qalmışdır. İyun ayı ərzində olan mədaxil 22709,75 AZN (İyirmi iki min yeddi yüz doqquz manat 75 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 1664,41 AZN (Bir min altı yüz altmış dörd manat 41 qəpik), Liftlərə 595,00 AZN (Beş yüz doxsan beş manat 00 qəpik),Generatora 235,00 (İki yüz otuz beş manat 00 qəpik), UNİ bankın hesabına 17100,00 (On yeddi min yüz manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 1000,00 (Bir min manat 00 qəpik), iyul 2019-cu ilin əvvəlinə kassada qalıq 2867,08 AZN (İki min səkkiz yüz altmış yeddi manat 08 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 5-07-2019, 17:24
0
57

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı