Aktlar, avans hesabatlar Oktyabr 2018-ci il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar Oktyabr 2018-ci il

Aktlar, avans hesabatlar Oktyabr 2018-ci il


AKT

Bakı şəhəri . “12” oktyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin xidməti ərazisində çalışan işçi heyyəti Məmmədov Ramin Həmzəli oğluna xidməti müqaviləsinə xitam verilməsi ilə baglı yekun hesablanmış məbləğ olaraq “Nəsimi-11” MMMC-nin kassasından bank hesabı vasitəsi ilə 96,00 (Doxsan altı manat qəpik 00) AZN pul verilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT

Bakı şəhəri . “30” oktyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən material generator üçün alınmışdır.
1.30.10.18- ci il Qaimə № 7 Avtomatik ten 1 ədəd x 150,00 150,00 AZN
Cəmi: 150,00 AZN
(Bir yüz əlli manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
AKT
Bakı şəhəri . “31” oktyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə oktyabr ayı üçün qazanxanaya aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.

1.07.10.18- ci il Qaimə № 2220 Tal qaldırıcı 1000 kq 1 ədəd x 70,00 70,00 AZN
Anker bolt 10 ədəd x 0,70 7,00 AZN
Baçonka 3 ədəd x 1,00 3,00 AZN
2.17.10.18- ci il Qaimə № 2220 Nipel 50mm 1 ədəd x 8,50 8,50 AZN
Mufta 50mm 2 ədəd x 2,25 4,50 AZN
Kraska (boya) 3 kq 2 ədəd x 15,00 30,00 AZN
3.21.10.18- ci il Qaimə № 6 Nerjaveyka şlanq 50mm 1 ədəd x 54,00 54,00 AZN
4.21.10.18- ci il Qaimə № 62 Maqnitapuskatel LX-1 4 ədəd x 25,00 100,00 AZN
Maqnitapus C 20 Cennis 5 ədəd x 28,00 140,00 AZN
Avtomat ABB 100A 2 ədəd x 55,00 110,00 AZN
5.31.10.18-ci il Qaimə № 6 Esenjor 1000 kcal “Vismal” 1 ədəd x 1250,00 1250,00 AZN
Cəmi: 1777,00 AZN
( Bir min yeddi yüz yetmiş yeddi manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov

AKT

Bakı şəhəri . “26” oktyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti liftlərinə oktyabr ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.01.10.18- ci il Qaimə № 10019 Sərnişin liflərinə yağ 20,00 AZN
2.07.10.18-ci il Qaimə № 2150 Kastrol yağ 140 7 litr 1 ədəd yük liftləri 26,00 AZN
3.26.10.18-ci il Qaimə № 2154 Remen 9,5 mm-lik 5,00 AZN
PTZ-03 10 k/t 1 ədəd x 60,00 yük liftləri 60,00 AZN
Miqrik (mikroklyuçatel) 10 ədəd x 3,50 35,00 AZN
Cəmi: 146,00 AZN
(Yüz qırx altı manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
AKT
Bakı şəhəri . “31” oktyabr 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.01.10.18-ci il Qaimə № Pena 1 ədəd x 10,00 10,00 AZN
Germetika oda davamlı 1 ədəd x 13,00 13,00 AZN
2.05.10.18-ci il Qaimə № 7 Telefon şnuru 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
3.07.10.18-ci il Qaimə №2219 Peremiçka “Spark” 1000 AMP 1 ədəd x 30,00 30,00 AZN
Avtomat açar 3 ədəd x 6,00 18,00 AZN
Xomut 5 ədəd x 0,40 2,00 AZN
4.10.10.18-ci il Qaimə № Udlinitel 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
5.13.10.18-ci il Qaimə № Qum 2 kisə x 0,80 1,60 AZN
Sement 1 kisə x 7,00 7,00 AZN
Əlcək 5 ədəd x 1,00 5,00 AZN
6.16.10.18-ci il Qaimə № Şvabra top nabor 3 ədəd x 7,00 21,00 AZN
Şüşə silən 3 ədəd x 1,20 3,60 AZN
Ruzrunu (NET) 2 ədəd x 2,40 4,80 AZN
Süpürgə vyetnam 3 ədəd x 4,50 13,50 AZN
Xəkəndazlı süpürgə 2 ədəd x 5,00 10,00 AZN
Maye sabun 5 litr 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Maye qab şampunu 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
7.16.10.18-ci il Qaimə № Kley 1 ədəd x 13,00 13,00 AZN
Valik 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
8.18.10.18-ci il Qaimə № Kraska 2 ədəd x 10,00 20,00 AZN
Tiner 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Əlcək 2 ədəd x 4,50 9,00 AZN
Rolik 2 ədəd x 2,00 4,00 AZN
Toppuş (rolik) 2 ədəd x 2,00 4,00 AZN
Rolik sadə 10 sm 2 ədəd x 1,00 2,00 AZN
9.18.10.18-ci il Qaimə № 12 Qab şampunu 3 ədəd x 2,50 7,50 AZN
ACE 7 ədəd x 1,70 11,90 AZN
NET 5 ədəd x1,40 7,00 AZN
Camsil 6 ədəd x 1,20 7,20 AZN
Akord rulon 5 ədəd x 2,80 14,00 AZN
Əlcək 5 ədəd x 2,20 11,00 AZN
Setka qab üçün 21 ədəd x 0,10 2,10 AZN
Pol əskisi 7 ədəd x 1,80 12,60 AZN
Qaloş 4 ədəd x 5,00 20,00 AZN
10.21.10.18-ci il Qaimə № 63 Lampa ekonom № 12 100 ədəd x 2,90 290,00 AZN
Skoç enli 4 ədəd x 2,00 8,00 AZN
Skoç nazik 10 ədəd x 1,00 10,00 AZN
İzolenta göy 5 ədəd x 2,00 10,00 AZN
Əlcək qara 2 paçka x 7,00 14,00 AZN
Led lampa 21w 1 ədəd x 20,00 20,00 AZN
11.21.10.18-ci il Qaimə №26 Emulsiya ağ 25 kq 2 ədəd x 42,00 84,00 AZN
Emulsiya bej 25 kq 4 ədəd x 41,00 176,00 AZN
Boya boz parlaq 15 kq 2 ədəd x 50,00 100,00 AZN
Boya qara parlaq 15 kq 2 ədəd x 15,00 30,00AZN
12.26.10.18-ci il Qaimə №700917 Məişət tullantısı daşınması 600,00 AZN
13.30.10.18-ci il Qaimə № Fun 2 ədəd x 2,00 4,00 AZN
Çol perexod 2 ədəd x 2,50 5,00 AZN
İç perexod 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 80,00 AZN
CƏMİ: 1803,80 AZN
(Bir min səkkiz yüz üç manat 80 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT
Bakı şəhəri . “31” oktyabr 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, oktyabr ayı 2018-ci ildə ayın əvvəlinə kassada 1015,81 AZN (Bir min on beş manat 81 qəpik) qalmışdır. Oktyabr ayı ərzində olan mədaxil 20375,51 AZN (İyirmi min üç yüz yetmiş beş manat 51 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış qazanxanaya 1777,00 AZN (Bir min yeddi yüz yetmiş yeddi manat 00 qəpik), təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 1803,80 AZN (Bir min səkkiz yüz üç manat 80 qəpik), Liftlərə 146,00 AZN (Bir yüz qırx altı manat 00 qəpik), Məmmədov Ramin Həmzəli oğluna müqaviləsinə xitam verilməsi ilə baglı 96,00 AZN (Doxsan altı manat 00 qəpik), Generatora 150,00 (Bir yüz əlli manat 00 qəpik),UNİ bankın hesabına 13800,00 (On üç min səkkiz yüz manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 765,00 (Yeddi yüz altmış beş manat 00 qəpik), noyabr ayının 1-nə kassada qalıq 2853,52 AZN (İki min səkkiz yüz əlli üç manat 52 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 6-11-2018, 13:50
0
57

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı