Aktlar, avans hesabatlar Sentyabr 2018-ci il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar Sentyabr 2018-ci il

Aktlar, avans hesabatlar Sentyabr 2018-ci il


AKT

Bakı şəhəri . “25” sentyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə sentyabr ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.03.09.18- ci il Qaimə № 10021 Sərnişin liflərinə yağ 20,00 AZN
Kontaktor 1 ədəd x 80,00 80,00 AZN
2.04.09.18-ci il Qaimə № 7 Maqnitapuskatel 2 ədəd x 45,00 90,00 AZN
Teplovoy datçik 1 ədəd x 30,00 30,00 AZN
3.20.09.18-ci il Qaimə № 10021 Kartın təmiri (yaddaş kartı) 100,00 AZN
4.25.09.18-ci il Qaimə № 74 PTZ-3 plata 1 ədəd x 40,00 40,00 AZN
Datçik 24 wolt 1 ədəd x 25,00 25,00 AZN
Steklo 1,8 x 1,0 (şüşə) 2 ədəd x 20,00 40,00 AZN
Cəmi: 425,00 AZN
(Dörd yüz iyirmi beş manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov


AKT
Bakı şəhəri . “22” sentyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə sentyabr ayı üçün qazanxanaya aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.

1.08.09.18- ci il Qaimə № 6 Ərp qoruyucu maddə 5 kq x 60,00 300,00 AZN
Emulsiya FAB 25 kq 4 ədəd x 40,00 160,00 AZN
2.08.09.18- ci il Qaimə № 21 Datçik lift 2 ədəd x 42,00 84,00 AZN
Laqonda daşı 4 ədəd x 3,00 12,00 AZN
Elektrod № 02 2 paçka x 14,00 28,00 AZN
Lazer başlığı 3 ədəd x 81,00 243,00 AZN
Azbest ip 2,5 kq x 11,20 28,00 AZN
3.08.09.18- ci il Qaimə № 7 Baxış kamerasına tıxac 6 ədəd x 40,00 240,00 AZN
Plastmas vanna 2 ədəd x 6,00 12,00 AZN
Vedrə 2 ədəd x 4,00 8,00 AZN
4.13.09.18-ci il Qaimə № 16 Kislota 80% 140 litr x 3,00 420,00 AZN
Şamot 8 kq x 12,00 96,00 AZN
Yanmış kərpic tozu 8 kq x 10,00 80,00 AZN
Asbest tozu 9 kq x 6,00 54,00 AZN
Elektrod 2 paçka x 14,00 28,00 AZN
5.21.09.18-ci il Qaimə № Viesmann qazanın içi
Ziqzaqvari lenta (1,5 metr)100 ədəd x 10,00 1000,00 AZN
6. 22.09.18-ci il Qaimə № Viesmann qazanın içi
Ziqzaqvari lenta (1,5 metr)70 ədəd x 10,00 700,00 AZN
Cəmi: 3493,00 AZN
( Üç min dörd yüz doxsan üç manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
AKT
Bakı şəhəri . “30” sentyabr 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.03.09.18-ci il Qaimə № Vilka 6 ədəd x 2,00 12,00 AZN
2.06.09.18-ci il Qaimə № Tarçavoy rolik 9,00 AZN
Kist 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
3.06.09.18-ci il Qaimə № 2 Kraska 3 kq x 15,00 15,00 AZN
Rolik böyük 3 ədəd x 4,00 12,00 AZN
Rolik kiçik 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Dekor rolik 1 ədəd x 10,00 10,00 AZN
4.06.09.18-ci il Qaimə № 17 Falqa skoç 15 ədəd x 3,00 45,00 AZN
Skop № 1 paçka 2 x 2,50 5,00 AZN
5.06.09.18-ci il Qaimə № 6000022 Məcun 25 kq 10 ədəd x 25,00 250,00 AZN
6.07.09.18-ci il Qaimə № 6000033 Məcun 25 kq 6 ədəd x 25,00 150,00 AZN
Disk taxta 230 1 ədəd x 8,00 8,00 AZN
7.07.09.18-ci il Qaimə № 22 Plastmas vanna 2 ədəd x 3,50 7,00 AZN
8.07.09.18-ci il Qaimə № Valik Dekor 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Astar üz 11 kq x 0,40 4,40 AZN
9.07.09.18-ci il Qaimə № 076784 Şnur 50 metr x 0,50 25,00 AZN
Razetka 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Telefon şnur 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Usta zəhmət haqqı 10,00 AZN
10.18.09.18-ci il Qaimə № Anker bolt 6 5,00 AZN
Zamok 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Sverlo 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
11.21.09.18-ci il Qaimə № Kagız A4 2 ədəd x 6,00 12,00 AZN
Skoç 2 ədəd x 1,70 3,40 AZN
Rezok 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Ştrix 2 ədəd x 0,70 1,40 AZN
Qələm 8 ədəd x 0,20 1,60 AZN
Sadə karandaş 4 ədəd x 0,15 0,60 AZN
12.21.09.18-ci il Qaimə №613786 Məişət tullantısı 600,00 AZN
13.24.09.18-ci il Qaimə №12 Qab şampunu 6 x 2,50 15,00 AZN
NET 6 ədəd x 1,40 8,40 AZN
ALI 8 x 1,70 13,60 AZN
Camsil 7 x 1,20 8,40 AZN
Əlcək 6 x 2,20 13,20 AZN
Qab setkası 56 ədəd x 0,10 5,60 AZN
Akord rulon 5 x 2,80 14,00 AZN
14.26.09.18-ci il Qaimə №0282 Turos zamok 1 x 4,00 4,00 AZN
Mata 5 x 0,50 2,50 AZN
Kəlbətin 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Yag 1 x 1,50 1,50 AZN
Silikon 1 x 3,00 3,00 AZN
15.27.09.18-ci il Qaimə№ 645115 Mədaxil qəbzi 1000 x 0,12 120,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 100,00 AZN
CƏMİ: 1571,60 AZN
(Bir min beş yüz yetmiş bir manat 60 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
AKT

Bakı şəhəri . “05” sentyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin xidməti ərazisində çalışan işçi heyyəti Babayev Rəhim Yaşar oğlu xidmət haqqı üzrə 5 sentyabr 2018-ci ildə avans olaraq “Nəsimi-11”MMMC-nin kassasından 100,00 (Yüz manat qəpik 00) AZN pul verilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
AKT
Bakı şəhəri . “30” sentyabr 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, sentyabr ayı 2018-ci ildə ayın əvvəlinə kassada 206,65 AZN (İki yüz altı manat 65 qəpik) qalmışdır. Sentyabr ayı ərzində olan mədaxil 20899,76 AZN (İyirmi min səkkiz yüz doxsan doqquz manat 76 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış qazanxanaya 3493,00 AZN (Üç min dörd yüz doxsan üç manat 00 qəpik), təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 1571,60 AZN (Bir min beş yüz yetmiş bir manat 60 qəpik), Liftlərə 425,00 AZN (Dörd yüz iyirmi beş manat 00 qəpik), Babayev Rəhim Yaşar oğluna avans 100,00 AZN (Yüz manat 00 qəpik),UNİ bankın hesabına 13650,00 (On üç min altı yüz əlli manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 851,00 (Səkkiz yüz əlli bir manat 00 qəpik), oktyabr ayının 1-nə kassada qalıq 1015,81 AZN (Bir min on beş manat 81 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 8-10-2018, 16:09
0
90

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı