Aktlar, avans hesabatlar Aprel 2019-cu il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar Aprel 2019-cu il

AKT

Bakı şəhəri . “30” Aprel 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti liftlərinə aprel ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.01.04.19- cu il Qaimə № 58 Kontaktor 110 w 60 am 3 ədəd x 70,00 210,00 AZN
Kontaktor 110 w 50 am 1 ədəd x 70,00 70,00 AZN
2.12.04.19- cu il Qaimə № Simens Termik avto 9-12 2 ədəd x 40,00 80,00 AZN
3.14.04.19- cu il Qaimə № Avtomat şneyder 25 A 1 ədəd x 45,00 45,00 AZN
Avtomat şneyder 17 A 1 ədəd x 45,00 45,00 AZN
Kontaktor MC 12 A 2 ədəd x 39,00 78,00 AZN
4.24.04.19- cu il Qaimə № 2 Simens kontaktor 22 E 4 ədəd x 60,00 240,00 AZN
5.25.04.19-cu il Qaimə № 4 Maqnatapuskatel CL 25 220W 2 ədəd x 55,00 110,00 AZN
Afto geves B 63 A 1 ədəd x 60,00 60,00 AZN
6.25.04.19-cu il Qaimə № 2 50 w Ecolife 2 ədəd x 40,00 80,00 AZN
7.25.04.19-cu il Qaimə № 014 Kontaktor Sassin D18 2 ədəd x 58,00 116,00 AZN
Kontaktor Andole 3 faza 1 ədəd x 64,00 64,00 AZN
8.26.04.19-cu il Qaimə № 21 Yağ TAD – 17 16 litr x 6,25 100,00 AZN
Cəmi: 1298,00 AZN
(Bir min iki yüz doxsan səkkiz manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
AKT
Bakı şəhəri . “30” aprel 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aprel ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.03.04.19-cu il Qaimə № 2 Skoç böyük 3 ədəd x 2,00 6,00 AZN
İşarə lenti 2 ədəd x 4,50 9,00 AZN
Brelok 100 ədəd x 0,10 10,00 AZN
Kagız marka 2 ədəd x 1,50 3,00 AZN
2.04.04.19-cu il Qaimə № 2 Zamok FK – 102 20 ədəd x 4,90 98,00 AZN
3.04.04.19-cu il Qaimə № 4 Sement 1 kisə x 7,00 7,00 AZN
Qum 5 kisə x 0,80 4,00 AZN
PVA 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
4.05.04.19-cu il Qaimə № 19 Tiner 646 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
5.05.04.19-cu il Qaimə № 12 Brelok 40 ədəd x 0,10 4,00 AZN
6.08.04.19-cu il Qaimə № 37 Qum 40 kisə x 1,00 40,00 AZN
Sement 2 kisə x 6,00 12,00 AZN
7.08.04.19-cu il Qaimə № 2 Amerikanka 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Uqolnik 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Fum 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
8.09.04.19-cu il Qaimə № 7 Mata 2 kisə x 6,50 13,00 AZN
Lapatka 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
İzolatckşa 10 kq 1 kisə x 22,00 22,00 AZN
Mala 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Əlcək 2 ədəd x 1,00 2,00 AZN
9.09.04.19-ci il Qaimə № 2 Qab şampunu 5 ədəd x 2,50 12,50 AZN
ACE 6 ədəd x 1,70 10,20 AZN
Əlcək 6 ədəd x 2,20 13,20 AZN
Camsil 10 ədəd x 1,20 12,00 AZN
Akord rulon 6 ədəd x 2,80 16,80 AZN
Qab setkası 42 ədəd x 0,10 4,20 AZN
NET 9 ədəd x 1,40 12,60 AZN
10.11.04.19-cu il Qaimə № 2 Şkurka 20 ədəd x 0,70 14,00 AZN
Tiner 3 ədəd x 2,00 6,00 AZN
Armatur 10 metr x 0,80 8,00 AZN
Valik 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Kist 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Əlcək 12 ədəd x 0,50 6,00 AZN
Dupil 20 ədəd x 0,20 4,00 AZN
Daş 115 3 ədəd x 1,00 3,00 AZN
Setka dəmir 10 metr x 3,00 30,00 AZN
11.12.04.19-cu il Qaimə № 27 Rolik təkər 17 ədəd x 6,00 102,00 AZN
12.15.04.19-cu il Qaimə № 25 Elektrod 2 paçka x 8,50 17,00 AZN
Sement 6 kisə x 7,00 42,00 AZN
Mata 2 kisə x 7,00 14,00 AZN
Atsept 50 kisə x 0,60 30,00 AZN
13.15.04.19-cu il Qaimə № Pəncərə petlə 20 ədəd x 1,00 20,00 AZN
14.16.05.19-cu il Qaimə № Emulsiya 10kq 1 ədəd x 22,00 22,00 AZN
Valik 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Kist 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Qips 2 kq x 0,50 1,00 AZN
15.20.04.19-cu il Qaimə № 59698 Г Техно 6 p/m x 2,50 15,00 AZN
16.21.04.19-cu il Qaimə № 76 Fayl 1 paçka x 5,00 5,00 AZN
Skoç kagız 2 ədəd x 1,50 3,00 AZN
Marker 12 ədəd x 0,30 3,60 AZN
Qələm 8 ədəd x 0,30 2,40 AZN
Qələm 2 ədəd x 0,20 0,40 AZN
Sadə qələm 4 ədəd x 0,30 1,20 AZN
Skoç balaca 4 ədəd x 0,50 2,00 AZN
Kley 1 ədəd x 1,60 1,60 AZN
Piyə 1 ədəd x 0,60 0,60 AZN
Rezak 1 ədəd x 0,30 0,30 AZN
Rezak 1 ədəd x 0,40 0,40 AZN
17.25.04.19-cu il Qaimə № 21 Əlcək 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Bıçaq 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
17.25.04.19-cu il Qaimə № 16 Şlanq D15 mm 20 metr x 1,00 20,00 AZN
18.25.04.19-cu il Qaimə № 796459 Məişət tullantısı 600,00 AZN
19.27.04.19-cu il Qaimə № 6 Mat 2 ədəd x 6,00 12,00 AZN
Vintel Ф 25 2 ədəd x 5,00 10,00 AZN
Amerikanka Ф 25 2 ədəd x 4,00 8,00 AZN
20.27.04.19-cu il Qaimə № 7 Laqonda daş 5 ədəd x 1,00 5,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 90,00 AZN
CƏMİ: 1516,00 AZN
(Bir min beş yüz on altı manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT
Bakı şəhəri . “30” aprel 2019-cu il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, aprel ayı 2019-cu ildə ayın əvvəlinə kassada 2837,59 AZN (İki min səkkiz yüz otuz yeddi manat 59 qəpik) qalmışdır. Aprel ayı ərzində olan mədaxil 23551,21 AZN (İyirmi üç min beş yüz əlli bir manat 21 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 1503,00 AZN (Bir min beş yüz üç manat 00 qəpik), Liftlərə 1313,00 AZN (Bir min üç yüz on üç manat 00 qəpik), UNİ bankın hesabına 21700,00 (İyirmi bir min yeddi manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 690,00 (Altı yüz doxsan manat 00 qəpik), may 2019-cu ilin əvvəlinə kassada qalıq 1182,80 AZN (Bir min yüz səksən iki manat 80 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 8-05-2019, 16:51
0
41

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı