Aktlar, avans hesabatlar Avqust 2018 ci il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar Avqust 2018 ci il

Aktlar, avans hesabatlar Avqust 2018 ci il


AKT
Bakı şəhəri . “25” avqust 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə generatot üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.21.08.18- ci il Qaimə № 0451294 Məftil yanmış 30 kq x 2,00 60,00 AZN
Fun skoç 40 ədəd x 3,00 120,00 AZN
İzolyasiya materialı 31,25 m 2 x 1,60 50,00 AZN
2. 21.08.18- ci il Qaimə № 0451295 İzolyasiya mater 156,25 m 2 x 1,60 250,00 AZN
3.21.08.18- ci il Qaimə № 2 Plastinka 2 ədəd x 110,00 220,00 AZN
Prokladka fibra 3 ədəd x 60,00 180,00 AZN
Kislota 60% 20 x 2,50 50,00 AZN
Cəmi: 930,00 AZN
( Doqquz yüz otuz manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
AKT
Bakı şəhəri . “21” avqust 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.14.08.18- ci il Qaimə № 12 Yağ tad– 17 (10 litrlik) 3 ədəd x 48,00 144,00 AZN
2.14.08.18-ci il Qaimə № 21 Maqnitapuskatel 2 ədəd x 60,00 120,00 AZN
Qapı platası PЦТ-3 (tormoznoy)1 ədəd x 120,00 120,00 AZN
3.21.08.18-ci il Qaimə № 26 Tablo göstəricisi 1 ədəd x 100,00 100,00 AZN
Siqnet lift üçün 2 ədəd x 40,00 80,00 AZN
Cəmi: 564,00 AZN
(Beş yüz altmış dörd manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov


AKT

Bakı şəhəri . “29” avqust 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.29.08.18- ci il Qaimə № 6 st 135 AC generator akumlyator 1 ədəd x 260,00
Cəmi: 260,00 AZN
(İki yüz altmış manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.BəşirovAKT

Bakı şəhəri . “21” avqust 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər: “Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, avqust 2018-ci ildə MMMC “Nəsimi-11”- də işləmiş xidməti heyətə Qurban bayramı münasibətilə maddi yardım olaraq cədvəldəki kimi 1000,00 (Bir min manat qəpik 00) AZN pul paylanılmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.
Akta avans cədvəli əlavə olunur: 1 vərəq

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT

Bakı şəhəri . “31” avqust 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.02.08.18-ci il Akta əsasən həyətin abadlaşdırılması
dekorativ dəmir reşotka 320,00 AZN
2.09.08.18-ci il Qaimə № İzolent 3 ədəd x 1,00 3,00 AZN
Kant 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Skoç 18 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Laqonda daşı Ф 230 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Vklyuçatel 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
3.14.08.18-ci il Qaimə № Kley daş 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
4.18.08.18-ci il Qaimə № Elektrod № 3 1 ədəd x 12,00 12,00 AZN
5. 21.08.18-ci il Qaimə № Əlcək sarı 12 ədəd x 0,50 6,00 AZN
Əlcək qalın 2 ədəd x 1,50 3,50 AZN
6.24.08.18-ci il Qaimə №0081 Qab şampunu 8 x 2,50 20,00 AZN
ACE 7 x 1,70 11,90 AZN
NET 8 ədəd x 1,40 11,20 AZN
Camsil 8 x 1,20 9,60 AZN
Akord rulon 4 x 2,80 11,20 AZN
Əlcək 4 x 2,20 8,80 AZN
Pol əskisi 3 x 1,00 3,00 AZN
Qab setkası 3 x 1,00 3,00 AZN
7.28.08.18-ci il Qaimə№ 22 Kabel ikiqat izol 100 x 0,65 65,00 AZN
Maşın yağı 5 ədəd x 1,50 7,50 AZN
Sverlo 4 ədəd x 1,20 4,80 AZN
Teplovoy datçik simens 1 ədəd x 45,00 45,00 AZN
İzolent 2 ədəd x 0,85 1,70 AZN
8.29.08.18-ci il Qaimə№ 1 Kagız qovluq 20 ədəd x 0,30 6,00 AZN
9.30.08.18-ci il Qaimə № 6 Krant içi 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
10.30.08.18-ci il Qaimə № 8 Lent işarə 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN 11.30.08.18-ci il Qaimə № 27 Açar içi № 22 1 ədəd x 10,00 10,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
CƏMİ: 649,20 AZN
(Altı yüz qırx doqquz manat 20 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT
Bakı şəhəri . “31” avqust 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, avqust ayı 2018-ci ildə ayın əvvəlinə kassada 553,97 AZN (Beş yüz əlli üç manat 97 qəpik) vəsait qalmışdır. Avqust ayı ərzində olan mədaxil 20431,48 AZN (İyirmi min dörd yüz otuz bir manat 48 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış müqavilələrə əsasən depozit vəsaitləri 680,00 AZN (Altı yüz səksən manat 00 qəpik) , qazanxanaya 930,00 AZN (Doqquz yüz otuz manat 00 qəpik), təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 649,20 AZN (Altı yüz qırx doqquz manat 20 qəpik), Liftlərə 564,00 AZN (Beş yüz altmış dörd manat 00 qəpik), generatora 260,00 AZN (İki yüz altmış manat 00 qəpik), Qurban bayramına 1000,00 AZN (Bir min manat 00 qəpik),UNİ bankın hesabına 15805,00 (On beş min səkkiz yüz beş manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 890,60 (Səkkiz yüz doxsan manat 60 qəpik), sentyabr ayının 1-nə kassada qalıq 206,65 AZN (İki yüz altı manat 65 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 11-09-2018, 11:45
0
111

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı