Aktlar, avans hesabatlar İyul 2018 » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar İyul 2018

Aktlar, avans hesabatlar İyul 2018


AKT
Bakı şəhəri . “31” iyul 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.01.07.18- ci il Qaimə № 020 Abmotka motor 1 ədəd x 280,00 280,00 AZN
Şkif 1 ədəd x 20,00 20,00 AZN
Salnik 2 ədəd x 20,00 40,00 AZN
Yakor 1 ədəd x 220,00 220,00 AZN
Fibro salnik 2 ədəd x 40,00 80,00 AZN
2.22.07.18-ci il Qaimə № 2 Silikon 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
Sifon 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Nal 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Şpilka № 16 1 metr x 4,50 4,50 AZN
Şayba № 16 16 ədəd x 0,20 3,20 AZN
Qayka 10 ədəd x 0,40 4,00 AZN
3.24.07.18-ci il Qaimə № 9 Sprey (kraska) 2 ədəd x 5,00 10,00 AZN
Skoç 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Cəmi: 677,70 AZN
( Altı yüz yetmiş yeddi manat 70 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT
Bakı şəhəri . “12” iyul 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə generatot üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.03.07.18- ci il Kassa qəbzi Dizel yanacaq 100,00 AZN
1.12.07.18- ci il Qaimə № 21 Yağ filtri 2 ədəd x 17,00 34,00 AZN
Yanacaq filtri 2 ədəd x 14,00 28,00 AZN
Hava filtri 1 ədəd x 110,00 110,00 AZN
Antifiriz 20 litr x 4,00 80,00 AZN
Potrubka 1 ədəd x 30,00 30,00 AZN
Yag motor 80% 20 litr x 7,70 154,00 AZN
Cəmi: 536,00 AZN
( Beş yüz otuz altı manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
AKT
Bakı şəhəri . “31” iyul 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.04.07.18- ci il Qaimə № 150 Başmaq 16 sm 2 ədəd x 15,00 30,00 AZN
Başmaq çanağı 2 ədəd x 10,00 20,00 AZN
Başmaq rezini 2 ədəd x 5,00 10,00 AZN
Yağ qabı 2 ədəd x 10,00 20,00 AZN
Başmaq kranşteyni 2 ədəd x 20,00 40,00 AZN
Yag 3 litr x 5,00 15,00 AZN
Kontaktor 1 ədəd x 60,00 60,00 AZN
Mexanizator 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
2.18.07.18-ci il Qaimə № 2 Tad 7 yağ 3 ədəd x 16,00 48,00 AZN
3. 18.07.18-ci il Qaimə № 7 Qapı zamoku 1 ədəd x 30,00 30,00 AZN
Qapı mexanizmi 1 ədəd x 35,00 35,00 AZN
Qapı mexzaporu 1 ədəd x 20,00 20,00 AZN
3.23.07.18-ci il Qaimə № 2156 Tross 10,5 mm-lik 336 ədəd x 5,00 1008,00 AZN
Cəmi: 1341,00 AZN
(Bir min üç yüz qırx bir manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov

AKT

Bakı şəhəri . “31” iyul 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.01.07.18-ci il Qaimə № 256 Qoruyucu 250 w 3 ədəd x 5,00 15,00 AZN
2.07.07.18-ci il Qaimə № 3 Ventilyator 1 ədəd x 30,00 30,00 AZN
3.09.07.18-ci il Qaimə № 17 Açma bağlama yaddaşı 1 ədəd x 45,00 45,00 AZN
Tranzistor (dirənc) 3 ədəd x 3,00 9,00 AZN
Diod 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
4.10.07.18-ci il Qaimə № 15 Qab şampunu 5 x 2,50 12,50 AZN
ACE 6 x 1,70 10,20 AZN
NET 3 ədəd x 1,40 4,20 AZN
Şüşəsilən 4 x 1,00 4,00 AZN
Rulon əski 2 x 2,80 5,60 AZN
Əlcək 7 x 2,20 15,40 AZN
Əlcək fəhlə 1paçka x 6,00 6,00 AZN
Pol əskisi 8 x 1,80 14,40 AZN
Qab setkası 12 x 0,30 3,60 AZN
5. 11.07.18-ci il AZ1010 Məktub Azərsuya 0,80 AZN
6.13.07.18-ci il Qaimə№75 Klema şüşəli ebonit 4 x 400 A
1 ədəd x 28,00 28,00 AZN
Nakoneçnik (sonluq) A 220 6 ədəd x 2,50 15,00 AZN
A 95 6 ədəd x 2,50 15,00 AZN
Mis A 50 4 ədəd x 2,00 8,00 AZN
Mis A 70 4 ədəd x 2,00 8,00 AZN
Mis A 95 6 ədəd x 1,50 9,00 AZN
İzolent 3 ədəd x 1,50 4,50 AZN
Qayka №18 0,5 kq x 6,00 3,00 AZN
Bolt №18 1,0 kq x 6,00 6,00 AZN
Şayba №18 0,2 kq x 4,00 0,80 AZN
Şrup 2 ədəd x 0,10 0,20 AZN
7.13.07.18-ci il Qaimə № 76 Ekonom lampa 18w 70 ədəd x 2,85 199,50 AZN
8.16.07.18-ci il Qaimə № 76 Germetika 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
9. 18.07.18-ci il Qaimə № 81 Laqonda daşı 5 ədəd x 1,00 5,00 AZN
10.21.07.18-ci il Qaimə № 36 Şpilka 2 ədəd x 1,00 2,00 AZN
Qayka №17 2 ədəd x 0,50 1,00 AZN
İzolent 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Daş 215mm 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
11. 24.07.18-ci il Qaimə № 12 Klips 32mm 24 ədəd x 0,10 2,40 AZN
Klips 25mm 12 ədəd x 0,10 1,20 AZN
Delta skrepka 2 ədəd x 0,50 1,00 AZN
Prestij skoç 2 ədəd x 1,50 3,00 AZN
Dolpen skoç 8 ədəd x 0,50 4,00 AZN
A 4 kagız 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
12. 25.07.18-ci il Qaimə № 2 Şnur 1x 2,5 mm 100 metr x 0,62 62,00 AZN
E 27 şarlet armad 10 ədəd x 3,50 35,00 AZN
Zamok Vaz 1 ədəd x 30,00 30,00 AZN
Davodçik qapı 1 ədəd x 35,00 35,00 AZN
Dəstək qapı 1 ədəd x 47,00 47,00 AZN
13. 30.07.18-ci il Qaimə № 72 Puskatel 2 ədəd x 46,00 92,00 AZN
Metasol 2 ədəd x 40,00 80,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 80,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
CƏMİ: 1031,30 AZN
(Bir min otuz bir manat 30 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT
Bakı şəhəri . “30” iyul 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, iyul ayı 2018-ci ildə ayın əvvəlinə kassada 1598,69 AZN (Bir min beş yüz doxsan səkkiz manat 69 qəpik) vəsait qalmışdır. İyul ayı ərzində olan mədaxil 16382,28 AZN (On altı min üç yüz səksən iki manat 28 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış müqavilələrə əsasən depozit vəsaitləri 780,00 AZN (Yeddi yüz səksən manat 00 qəpik) , qazanxanaya 677,70 AZN (Altı yüz yetmiş yeddi manat 70 qəpik), təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 1031,30 AZN (Bir min otuz bir manat 30 qəpik), Liftlərə 1341,00 AZN (Bir min üç yüz qırx bir manat 00 qəpik), generatora 536,00 AZN (Beş yüz otuz altı manat 00 qəpik), UNİ bankın hesabına 12210,00 (On iki min iki yüz on manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 851,00 (Səkkiz yüz əlli bir manat 00 qəpik), avqust ayının 1-nə kassada qalıq 553,97 AZN (Beş yüz əlli üç manat 97 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 6-08-2018, 14:56
0
122

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı