Aktlar, avans hesabatlar Noyabr 2018-ci il » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar Noyabr 2018-ci il

Aktlar, avans hesabatlar Noyabr 2018-ci il


AKT
Bakı şəhəri . “30” Noyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə noyabr ayı üçün qazanxanaya aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.

1.07.10.18- ci il Qaimə № 13 Kələbək d 100 mm 4 ədəd x 55,00 220,00 AZN
Flyans d 100 mm 8 ədəd x 12,00 96,00 AZN
Dirsək d 100 mm 7 ədəd x 8,00 56,00 AZN
Laqonda daşı 200 mm 4 ədəd x 5,00 20,00 AZN
Elektrod 2 paçka x 14,00 28,00 AZN
Şpilka 19 mm x 2,5 kq x 6,00 15,00 AZN
2.07.11.18- ci il Qaimə № 12 Truba d 100 mm p/m 14 x 16,20 226,80 AZN
Bolt 19 mm 2,5 kq x 6,00 15,00 AZN
Qayka 19 mm 2 kq x 7,00 14,00 AZN
Şayba 19 mm 1 kq x 4,20 4,20 AZN
3.26.11.18- ci il Qaimə № Rozetka klipsal 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
Korobka klipsal 3 ədəd x 0,60 1,80 AZN
Şnur 10 metr x 0,60 6,00 AZN
Patron divar üstü 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
İzolent 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Klipsal 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Lampa ф 150 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Şrup 1 paçka x 5,50 5,50 AZN
4.26.11.18- ci il Qaimə № 15 Taxta 5 x15 72 metr x 2,40 172,80 AZN
Sverlo 2 ədəd x 2,10 4,20 AZN
Əlcək 8 ədəd x 1,00 8,00 AZN
5.26.11.18-ci il Qaimə № 2220 Dikt 17 m 2 ədəd x 38,00 76,00 AZN
Şrup 50 mm 1 paçka x 6,00 6,00 AZN
Nasadka 4 ədəd x 3,50 14,00 AZN
Şrup 20 mm 1 paçka x 4,00 4,00 AZN
6.26.11.18-ci il Qaimə № 2210 Dikt 17 m 6 ədəd x 38,00 228,00 AZN
Mismar 100 mm 3 paçka x 3,00 9,00 AZN
Dupil 100 mm 2 kq x 4,50 9,00 AZN
Mismar 50 mm 2 kq x 2,00 4,00 AZN
7.27.11.18-ci il Qaimə № 423971 Lenol 7 m x 12,00 84,00 AZN
Plintus 13 m x 1,00 13,00 AZN
8.29.11.18-ci il Qaimə № Silikon 1 x 3,00 3,00 AZN
Mişar ağzı 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Cəmi: 1358,30 AZN
( Bir min üç yüz əlli səkkiz manat 30 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov

AKT

Bakı şəhəri . “30” noyabr 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti liftlərinə noyabr ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.01.11.18- ci il Qaimə № 10031 Sərnişin liflərinə yağ 20,00 AZN
2.17.10.18-ci il Qaimə № 17 Maqnitapuskatel 110 ww 2 ədəd x 60,00 120,00 AZN böyük lif
Avtomat 110 ww 1 ədəd x 15,00 15,00 AZN böyük lif
3.22.11.18-ci il Qaimə № 6 Qapı zamoku 1 ədəd x 35,00 35,00 AZN böyük lif
Göl düyməsi 1 ədəd x 15,00 15,00 AZN böyük lif
4.22.11.18-ci il Qaimə№ 12 Lift trosu 150 x 3,00 450,00 AZN 3 cü blok böyük lift
5.22.11.18-ci il Qaimə№ 13 Lift trosu 150 x 3,00 450,00 AZN 1 ci blok böyük lift
6.22.11.18-ci il Qaimə№ 14 Maqnitapuskatel 30A simens 3 ədəd x 60,00 180,00 AZN sərnişin lifti 4 cü blok 2 ədəd,
2-ci blok 1 ədəd
7.28.11.18-ci il Qaimə№ 16 Maqnitapuskatel 8 MC-12A 3 ədəd x 45,00 135,00 AZN böyük lif 2-ci blok 2 ədəd
5-ci blok 1 ədəd
8.30.11.18-ci il Qaimə № 8 Qapı Mikro kluçatel 10 ədəd x 5,00 50,00 AZN böyük lif
Cəmi: 1470,00 AZN
(Bir min dörd yüz yetmiş manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov

AKT
Bakı şəhəri . “30” noyabr 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə noyabr ayı üçün aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.02.11.18-ci il Qaimə № Boya qırmızı 2 ədəd x 19,00 38,00 AZN
Boya göy 2 ədəd x 19,00 38,00 AZN
Boya sarı 2 ədəd x 19,00 38,00 AZN
Kabel 6 mm 20 x 1,60 32,00 AZN
Katok rolik böyük 2 ədəd x 8,00 16,00 AZN
Katok rolik kiçik 2 ədəd x 8,00 12,00 AZN
Kist böyük 3 ədəd x 6,00 12,00 AZN
Kist kiçik 2 ədəd x 2,00 4,00 AZN
Tiner 3 ədəd x 5,00 15,00 AZN
Avtomat 220 ww 4 ədəd x 48,00 192,00 AZN
Tanqit ip 2 ədəd x 12,00 24,00 AZN
Fun 2 ədəd x 2,00 4,00 AZN
Ventil qaz 15 mm 4 ədəd x 8,00 32,00 AZN
Mufta 4 ədəd x 0,50 2,00 AZN
Baçonka 8 ədəd x 0,50 4,00 AZN
Metasol simens 1 ədəd x 35,00 35,00 AZN
2.11.11.18-ci il Qaimə № 8 Laqonda – təmir 1 ədəd x 25,00 25,00 AZN
3.12.11.18-ci il Qaimə № 12 Qıfıl 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
4.15.11.18-ci il Qaimə № 16 Qıfıl 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
5.22.11.18-ci il Qaimə № 3 Lampa 40 w 4 ədəd x 3,00 12,00 AZN
Kəlbətin 2 ədəd x 4,50 9,00 AZN
Pena 2 ədəd x 7,50 15,00 AZN
Qayçı 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
Kusaçka 1 ədəd x 6,00 6,00 AZN
Şlanq smestitel 1 x 12,00 12,00 AZN
Smestitel 1 ədəd x 18,00 18,00 AZN
6.22.11.18-ci il Qaimə № 2 Skoç balaca 8 ədəd x 0,20 1,60 AZN
Qələm 4 ədəd x 0,30 1,20 AZN
Xətkeş A 1 ədəd x 1,60 1,60 AZN
Xətkeş taxta 1 ədəd x 0,30 0,30 AZN
Xətkeş dəmir 1 ədəd x 0,50 0,50 AZN
2-li skoç 1 ədəd x 3,40 3,40 AZN
Markel 12 ədəd x 0,40 4,80 AZN
Skoç böyük 2 ədəd x 1,60 3,20 AZN
Stepler 1 ədəd x 20,00 20,00 AZN
7.22.11.18-ci il Qaimə № 11 Tross 10m 1 ədəd x 14,00 14,00 AZN
8.28.11.18-ci il Qaimə № 72 Metosol 2 ədəd x 35,00 35,00 AZN

9.28.11.18-ci il Qaimə № 5 Qab şampunu 6 ədəd x 2,40 14,40 AZN
ACE 9 ədəd x 1,70 15,30 AZN
Əlcək 8 ədəd x 2,20 17,60 AZN
Camsil 7 ədəd x 1,20 8,40 AZN
Akord rulon 4 ədəd x 2,80 11,20 AZN
Tüklü qaloş 3 ədəd x 8,00 24,00 AZN
10.29.11.18-ci il Qaimə № 2 Açar 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
Şkurka 1 metr x 7,00 7,00 AZN
11.30.11.18-ci il Qaimə № 3 Korobka işıq 6 ədəd x 6,00 6,00 AZN
12.30.11.18-ci il Qaimə № 7 Hava buraxan 15mm 2 x 16,00 32,00 AZN
13. 30.11.18-ci il Qaimə № 36 Fotorele “Entes” 2 ədəd x 43,50 87,00 AZN
14.30.11.18-ci il Qaimə № 743955 Məişət tullantısı daşınması 600,00 AZN
Komendant telefon abunə haqqı 45,00 AZN
Asan imza telefon №si üçün ödəniş 10,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 105,00 AZN
CƏMİ: 1685,50 AZN

(Bir min altı yüz səksən beş manat 50 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT
Bakı şəhəri . “30” noyabr 2018-ci il.
Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, noyabr ayı 2018-ci ildə ayın əvvəlinə kassada 2853,52 AZN (İki min səkkiz yüz əlli üç manat 52 qəpik) qalmışdır. Noyabr ayı ərzində olan mədaxil 20200,59 AZN (İyirmi min iki yüz manat 59 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış qazanxanaya 1358,30 AZN (Bir min üç yüz əlli səkkiz manat 30 qəpik), təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 1685,50 AZN (Bir min altı yüz səksən beş manat 50 qəpik), Liftlərə 1470,00 AZN (Bir min dörd yüz yetmiş manat 00 qəpik), UNİ bankın hesabına 15140,00 (On beş min yüz qırx manat 00 qəpik) , Bank kart hesabına isə 763,00 (Yeddi yüz altmış üç manat 00 qəpik), dekabr ayının 1-nə kassada qalıq 2637,31 AZN (İki min altı yüz otuz yeddi manat 31 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 7-12-2018, 15:36
0
102

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı