Aktlar, avans hesabatlar » Gülistan.az


Aktlar, avans hesabatlar

Aktlar, avans hesabatlar


aktlar-avans-hesabat-1.docx [219,09 Kb] (39 dəfə yükləndi)


AKT

Bakı şəhəri . “31” yanvar 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.08.01.18- ci il Qaimə № 8 Daş kley 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
2.09.01.18- ci il Qaimə № 8 Lampa innavator 90 ədəd x 1,65 148,50 AZN
3.09.01.18-ci il Qaimə № 475134 Mədaxil qəbzi 1000 ədəd x 0,12 120,00 AZN
4.11.01.18-ci il Qaimə № Kanistr 3 ədəd x 5,10 15,30 AZN
Domestos 3 ədəd x 3,00 9,00 AZN
Cif 3 ədəd x 2,80 8,40 AZN
Net 3 ədəd x 1,40 4,20 AZN
Əlcək 12 ədəd x 0,90 10,80 AZN
Camsil 3 ədəd x 1,50 4,50 AZN
Mikrofiber əski 3 x 1,50 4,50 AZN
Əlcək 1 korobka x 6,00 6,00 AZN
5.12.01.18-ci il Azərpoçt MMC Rüsum, məktub 1,20 AZN
6.25.01.18-ci il Nizamnamə,Şəhadətnamə(notariustəsdiqi) 45,00 AZN 7.30.01.18-ci il Silkon 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Relor 3 ədəd x 1,50 4,50 AZN
2 ədəd x 0,30 0,60 AZN
Vintel 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Tanqit 1 ədəd x 8,00 8,00 AZN
Turba 25 ф 2 x 1,50 3,00 AZN
Relor 25-32 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Perexod 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Perexod born 32-25 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Mufta 32 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Perexod born 32-25 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
CƏMİ: 428,50 AZN
(Dörd yüz iyirmi səkkiz manat 50 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .

“Nəsimi-11”MMMC-nin
idarə heyətinin sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT

Bakı şəhəri . “30” yanvar 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin xidməti ərazisində 2018-ci ilin yanvar ayında müqavilələrdə ğöstərilmiş qaydada, istifadə olunmuş kommunal xidmətlərə ğörə aşağıdakı xərclər AZN-lə ödənilmişdir :

1.19.01.18-ci il Ödəniş qəbzi № 834705 Aylıq telefon haqqı 7,00 AZN
2.24.01.18-ci il Qaimə № 482812 Məişət tullantılarının daşınması 600,00 AZN
3.03.01.18-ci il Qaimə № Liftə düymə yazdırılması və kleylər (kassa qəbz) 50,00 AZN
4.15.01.18- ci il Qəbz ALŞ №0010021 ” Avropa lift” sistemləri MMC
3-cü blokun 1 ədəd trosun şüşəsi ağırlıq yayı
ilə birlikdə 50,00 AZN
5.25.01.18-ci il Qaimə № 52,61 Konfaktor 1 ədəd x 80,00 80,00 AZN
6.30.01.18-ci il Qəbz ALŞ №0010021 ” Avropa lift” sistemləri MMC
1 ədəd Konfaktor və yardımçı keçici birlikdə 60,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 80,00 AZN
Komendant telefon danışıgı 65,00 AZN
CƏMİ : 992,00 AZN
(Doqquz yüz doxsan iki manat, 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .
Əlavə : ödəniş qəbzləri
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT

Bakı şəhəri . “28” yanvar 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.04.01.18- ci il Qaimə № 0003964 Nasos ,salnik 223,00 AZN
2.25.01.18-ci il Qaimə № 0375759 Podşibnik 1 ədəd x 38,00 38,00 AZN
Salnik Ф 25 2 ədəd x 23,00 46,00 AZN
Şkif 1 ədəd x 73,00 73,00 AZN
Salnik Ф 200 1 ədəd x 37,00 37,00 AZN
3.28.01.18-ci il Qaimə № Ventil 1 x 5,00 5,00 AZN
Baçonka 2 ədəd x 0,50 1,00 AZN
Üçlük 1 x 1,00 1,00 AZN
Fitinq ф/16 3 x 1,00 3,00 AZN
CƏMİ: 427,00 AZN
(Dörd yüz iyirmi yeddi manat, 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .
Əlavə : ödəniş qəbzləri
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT

Bakı şəhəri . “31” yanvar 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin yanvar ayı 2018-ci ilin əvvəlinə kassada 667,84 AZN (Altı yüz altmış yeddi manat 84 qəpik) vəsait qalmışdır. Yanvar ayı ərzində olan mədaxil 23846,31 AZN (İyirmi üç min səkkiz yüz qırx altı manat 31 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış müqavilələrə əsasən depozit vəsaitlərin hərəkətinə 607,00 AZN (Altı yüz yeddi manat 00 qəpik) , liftlərə 240,00 (İki yüz qırx manat 00 qəpik), təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 573,50 AZN (Beş yüz yetmiş üç manat 50 qəpik), qazanxanaya 427,00 AZN (Dörd yüz iyirmi yeddi manat 00 qəpik), Turan banka 12050,00 AZN (On iki min əlli manat 00 qəpik), UNİ banka 8700,00 (Səkkiz min yeddi yüz manat 00 qəpik) ümumilikdə 20750,00 (İyirmi min yeddi yüz əlli manat 00 qəpik) banklara vəsait pul qoyulub, kassada isə Fevral ayının 1-nə qalıq 1916,65 AZN (Bir min doqquz yüz on altı manat 65 qəpik) vəsait qalmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT


Bakı şəhəri . “31” yanvar 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.08.01.18- ci il Qaimə № 8 Daş kley 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
2.09.01.18- ci il Qaimə № 8 Lampa innavator 90 ədəd x 1,65 148,50 AZN
3.09.01.18-ci il Qaimə № 475134 Mədaxil qəbzi 1000 ədəd x 0,12 120,00 AZN
4.11.01.18-ci il Qaimə № Kanistr 3 ədəd x 5,10 15,30 AZN
Domestos 3 ədəd x 3,00 9,00 AZN
Cif 3 ədəd x 2,80 8,40 AZN
Net 3 ədəd x 1,40 4,20 AZN
Əlcək 12 ədəd x 0,90 10,80 AZN
Camsil 3 ədəd x 1,50 4,50 AZN
Mikrofiber əski 3 x 1,50 4,50 AZN
Əlcək 1 korobka x 6,00 6,00 AZN
5.12.01.18-ci il Azərpoçt MMC Rüsum, məktub 1,20 AZN
6.25.01.18-ci il Nizamnamə,Şəhadətnamə(notariustəsdiqi) 45,00 AZN 7.30.01.18-ci il Silkon 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Relor 3 ədəd x 1,50 4,50 AZN
2 ədəd x 0,30 0,60 AZN
Vintel 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Tanqit 1 ədəd x 8,00 8,00 AZN
Turba 25 ф 2 x 1,50 3,00 AZN
Relor 25-32 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Perexod 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Perexod born 32-25 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
Mufta 32 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Perexod born 32-25 1 ədəd x 5,00 5,00 AZN
CƏMİ: 428,50 AZN
(Dörd yüz iyirmi səkkiz manat 50 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .

“Nəsimi-11”MMMC-nin
idarə heyətinin sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT

Bakı şəhəri . “30” yanvar 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin xidməti ərazisində 2018-ci ilin yanvar ayında müqavilələrdə ğöstərilmiş qaydada, istifadə olunmuş kommunal xidmətlərə ğörə aşağıdakı xərclər AZN-lə ödənilmişdir :

1.19.01.18-ci il Ödəniş qəbzi № 834705 Aylıq telefon haqqı 7,00 AZN
2.24.01.18-ci il Qaimə № 482812 Məişət tullantılarının daşınması 600,00 AZN
3.03.01.18-ci il Qaimə № Liftə düymə yazdırılması və kleylər (kassa qəbz) 50,00 AZN
4.15.01.18- ci il Qəbz ALŞ №0010021 ” Avropa lift” sistemləri MMC
3-cü blokun 1 ədəd trosun şüşəsi ağırlıq yayı
ilə birlikdə 50,00 AZN
5.25.01.18-ci il Qaimə № 52,61 Konfaktor 1 ədəd x 80,00 80,00 AZN
6.30.01.18-ci il Qəbz ALŞ №0010021 ” Avropa lift” sistemləri MMC
1 ədəd Konfaktor və yardımçı keçici birlikdə 60,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 80,00 AZN
Komendant telefon danışıgı 65,00 AZN
CƏMİ : 992,00 AZN
(Doqquz yüz doxsan iki manat, 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .
Əlavə : ödəniş qəbzləri
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT

Bakı şəhəri . “28” yanvar 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.04.01.18- ci il Qaimə № 0003964 Nasos ,salnik 223,00 AZN
2.25.01.18-ci il Qaimə № 0375759 Podşibnik 1 ədəd x 38,00 38,00 AZN
Salnik Ф 25 2 ədəd x 23,00 46,00 AZN
Şkif 1 ədəd x 73,00 73,00 AZN
Salnik Ф 200 1 ədəd x 37,00 37,00 AZN
3.28.01.18-ci il Qaimə № Ventil 1 x 5,00 5,00 AZN
Baçonka 2 ədəd x 0,50 1,00 AZN
Üçlük 1 x 1,00 1,00 AZN
Fitinq ф/16 3 x 1,00 3,00 AZN
CƏMİ: 427,00 AZN
(Dörd yüz iyirmi yeddi manat, 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .
Əlavə : ödəniş qəbzləri
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT

Bakı şəhəri . “31” yanvar 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin yanvar ayı 2018-ci ilin əvvəlinə kassada 667,91 AZN (Altı yüz altmış yeddi manat 91 qəpik) vəsait qalmışdır. Yanvar ayı ərzində olan mədaxil 23846,31 AZN (İyirmi üç min səkkiz yüz qırx altı manat 31 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış müqavilələrə əsasən depozit vəsaitlərin hərəkətinə 607,00 AZN (Altı yüz yeddi manat 00 qəpik) , liftlərə 240,00 (İki yüz qırx manat 00 qəpik), təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 573,50 AZN (Beş yüz yetmiş üç manat 50 qəpik), qazanxanaya 427,00 AZN (Dörd yüz iyirmi yeddi manat 00 qəpik), Turan banka 12050,00 AZN (On iki min əlli manat 00 qəpik), UNİ banka 8700,00 (Səkkiz min yeddi yüz manat 00 qəpik) ümumilikdə 20750,00 (İyirmi min yeddi yüz əlli manat 00 qəpik) banklara vəsait pul qoyulub, kassada isə Fevral ayının 1-nə qalıq 1916,72 AZN (Bir min doqquz yüz on altı manat 72 qəpik) vəsait qalmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT


Bakı şəhəri “20” fevral 2018-ci il

Biz aşağıda imza edənlər: ”Nəsimi-11” MMMC-nin komendantı B.İ.Bəşirov, ”Avropa Lift Sistemləri” MMC-nin elektromexaniki M.T.Məmmədov, lift mexaniki E.A.Məmmədov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki,D.Əliyeva 251a saylı binanın 3-cü girişində əhaliyə xidmət göstərən 400 kq-lıq sərnişin liftinin gücü 7,5 k.v.t “Albertoşassi” markalı Türk istehsalı olan mühərriki sıradan çıxmışdır. Onun yenidən sargılarının yığılmasına ehtiyac vardır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.

1. B.İ.Bəşirov
2. M.T.Məmmədov
3. E.A.MəmmədovAKT

Bakı şəhəri . “28” fevral 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.02.02.18- ci il Qaimə № 7 Vintel 1 ədəd x 15,00 15,00 AZN
2.07.02.18- ci il Qaimə № 1 Kagız AU 2 ədəd x 5,50 11,00 AZN
3.14.02.18-ci il Qaimə № Kanistr 3 x 2,50 7,50 AZN
NET 6 ədəd x 1,14 8,40 AZN
Damestos 6 ədəd x 3,00 18,00 AZN
Əlcək 8 ədəd x 2,20 17,60 AZN
Cif 5 ədəd x 2,80 14,00 AZN
Camsil 6 ədəd x 1,05 6,30 AZN
4.15.02.18-ci il Qaimə № 18 Akord 1 ədəd x 2,80 2,80 AZN
5.18.02.18-ci il Qaimə № 6 Zamok 2 ədəd x 15,50 31,00 AZN
Qranit kis 1 ədəd x 5,50 5,50 AZN
6.20.02.18-ci il Qaimə № 23 Klipsal 1 ədəd x 4,00 4,00 AZN
Klipsal 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
Şnur 5 ədəd x 0,70 3,50 AZN
İzolent 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Korobka 1 ədəd x 0,50 0,50 AZN
7.24.02.18-ci il Qaimə №134 Traynik qara¾ 1ədəd x 1,00 1,00 AZN
Vintel ¾ 1 ədəd x 8,00 8,00 AZN
Mufta 20 ¾ 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
İzolent 20-lik 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
Perexod 1/1 ¾ 1 ədəd x 1,00 1,00 AZN
8. 24.02.18-ci il Qaimə № Avt 1 x 63 A 1 ədəd x 7,00 7,00 AZN
9. 24.02.18-ci il Qaimə № 0137462 Lampa 13 w 50 ədəd x 2,50 125,00 AZN
10.24.02.18-ci il Qaimə № 5 Rekor iç 20/15 2 ədəd x 3,50 7,00 AZN
Rekor iç 25/20 1 ədəd x 6,50 6,50 AZN
Vintil 16 1 ədəd x 6,50 6,50 AZN
Traynik br 1 ədəd x 3,50 3,50 AZN
Hava prijor 1 ədəd x 12,00 12,00 AZN
Xamut 2 ədəd x 4,50 9,00 AZN
Boru 20 1 ədəd x 3,00 3,00 AZN
Nəqliyyat xərcləri 50,00 AZN
Komendant telefon danışıgı 80,00 AZN
CƏMİ: 478,60 AZN
(Dörd yüz yetmiş səkkiz manat 60 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .

“Nəsimi-11”MMMC-nin
idarə heyətinin sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT

Bakı şəhəri . “11” fevral 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmışdır.
1.11.02.18-ci il Qaimə№16 Maqnitopuskatel 2 ədəd x 37,00 74,00 AZN
Avtomat 380 w 1 ədəd x 29,00 29,00 AZN
CƏMİ: 103,00 AZN
(Bir yüz üç manat, 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .
Əlavə : ödəniş qəbzləri
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT

Bakı şəhəri . “24” fevral 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin xidməti ərazisində 2018-ci ilin yanvar ayında müqavilələrdə ğöstərilmiş qaydada, istifadə olunmuş kommunal xidmətlərə ğörə aşağıdakı xərclər AZN-lə ödənilmişdir :
1.20.02.18-ci il Ödəniş qəbzi № 834777 Aylıq telefon haqqı 7,00 AZN
2.20.02.18-ci il Qaimə № 487583 Məişət tullantılarının daşınması 600,00 AZN
3.06.02.18- ci il Qəbz ALŞ №0010020 ” Avropa lift” sistemləri MMC
10 litr yag x 2,00 20,00 AZN
Trosun yan yatagı 1 ədəd x 25,00 25,00 AZN
4.24.02.18-ci il Qaimə № 16 Liftin matorunun dəyişdirilməsi 420,00 AZN
CƏMİ : 1072,00 AZN
(Bir min yetmiş iki manat, 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik .
Əlavə : ödəniş qəbzləri
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT

Bakı şəhəri . “28” fevral 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin fevral ayı 2018-ci ilin əvvəlinə kassada 1916,72 AZN (Bir min doqquz yüz on altı manat 72 qəpik) vəsait qalmışdır. Fevral ayı ərzində olan mədaxil 20379,19 AZN (İyirmi min üç yüz yetmiş doqquz manat 19 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış müqavilələrə əsasən depozit vəsaitlərin hərəkətinə 1072,00 AZN (Bir min yetmiş iki manat 00 qəpik) , qazanxanaya 103,00 AZN (Yüz üç manat 00 qəpik),təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 478,60 AZN (Dörd yüz yetmiş səkkiz manat 60 qəpik), Turan banka 1827,20 AZN (Bir min səkkiz yüz iyirmi yeddi manat 20 qəpik), UNİ banka 18000,00 (On səkkiz min yüz manat 00 qəpik) ümumilikdə 19827,20 (On doqquz min səkkiz yüz iyirmi yeddi manat 20 qəpik) banklara vəsait pul qoyulub, kassada isə Mart ayının 1-nə qalıq 815,11 AZN (Səkkiz yüz on beş manat 11 qəpik) vəsait qalmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.
“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT
24.02.2018 Bakı şəhəri

Biz aşagıda imza edənlər:”Nəsimi-11”MMMC-nin komendantı B.İ.Bəşirov,MMMC-nin lift mexanniki E.A.Məmmədov “Avrolift servis” MMC-nin elektromexanniki F.Nəzərov, elektromexanizmi M.T.Məmmədov bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən 21.02 – 24.02.2018-ci il tarixlərində 3-cü blokun sərnişin liftinin 7,5 kvt gücündə olan “Albertoşassi”tipli elektrik mühərriki yanaraq sıradan çıxmışdır və onun 8-ci km. bazarında yığılması üçün 420,00 AZN pul vəsaiti xərclənmiş, yenidən yerinə quraşdırılaraq istismara verilmişdir.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.
“Nəsimi-11”MMMC-nin
Komendantı B.İ.Bəşirov
lift mexannik E.A.Məmmədov
“Avroliftservis”MMC-nin
elektromexanniki F.Nəzərov
elektromexanizmi M.T.MəmmədovAKT

Bakı şəhəri . “31” mart 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.03.03.18-ci il Qaimə № Məftil izolyasiyası üçün 3 x 3,00 9,00 AZN
İp fangit 1 x 1,00 1,00 AZN
2.03.03.18-ci il Qaimə № 10 Flyaş kart 8 mq 1 ədəd x 13,00 13,00 AZN
3.06.03.18-ci il Qaimə № Aliminium skoç 20 x 2,50 50,00 AZN
4.11.03.18-ci il Qaimə № 1 Skoç 48 x 100 2 ədəd x 1,70 3,40 AZN
Skoç fantastik 24 x 60 6 ədəd x 0,80 4,80 AZN
Pozan 2 ədəd x 0,40 0,80 AZN
Qrif zapası 1 ədəd x 0,40 0,40 AZN
Ruçka fabel 1 x 4,00 4,00 AZN
Rezuk 1 ədəd x 2,00 2,00 AZN
Ruçka 8 ədəd x 0,40 3,20 AZN
Ruçka 2 ədəd x 0,60 1,20 AZN
Kağız A4 1 paçka x 5,20 5,20 AZN
Kağız papka 10 ədəd x 0,30 3,00 AZN
5.15.03.18-ci il Qaimə № 0302820 Q/şüşəsi paket 125 x 63 1 ədəd x 15,00 15,00 AZN
Q/şüşəsi paket 126 x 59 1 ədəd x 15,00 15,00 AZN
6. 16.03.18-ci il Qaimə № Sement 1 kisə x 7,00 7,00 AZN
Mala 1 x 2,50 2,50 AZN
7. 17.03.18-ci il Qaimə № 031103 Fun izolyasiya 4 rul x 75,00 300,00 AZN
Skoç izoly. 20 ədəd x 2,00 40,00 AZN
8. 25.03.18-ci il Qaimə № 2 Maqnitapuskatel 1 ədəd x 40,00 40,00 AZN
9. 28.03.18-ci il Qaimə № 1/6 Kley Q 2şh 2 ədəd x 6,00 12,00 AZN
10. 31.03.18-ci il Qaimə № 2 Məftil 7 kq x 3,00 21,00 AZN
11.28.03.18-ci il Qaimə № 21 Qab şampunu 4 ədəd x 3,00 12,00 AZN
ACE 8 ədəd x 1,90 15,20 AZN
Camsil 6 ədəd x 2,20 13,20 AZN
Əlcək 7 ədəd x 2,20 15,40 AZN
Əski, rulon 2 ədəd x 2,85 5,70 AZN
Mikrofibro əski 4 ədəd x 2,20 8,80 AZN
Nəqliyyat xərcləri 78,00 AZN
Komendant telefon danışıgı 98,00 AZN
CƏMİ: 799,80 AZN
(Yeddi yüz doxsan doqquz manat 80 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT

Bakı şəhəri . “31” mart 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.02.03.18- ci il Qaimə № Qapı açarı 4-cü blok yük lifti
1 ədəd x 30,00 30,00 AZN
Qapı açarının kronşteyni
4-cü blok 1 ədəd x 20,00 20,00 AZN
2.17.03.18-ci il Qaimə №16 Ventilyator 3-cü blok lift 1ədəd x 25,00 25,00 AZN
Cəmi: 75,00 AZN
(Yetmiş beş manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT

Bakı şəhəri . “31” mart 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, həqiqətən MMMC-nin xidməti ərazisinə aşağıda ğöstərilən mal-materiallar alınmış , nəqliyyat xərci məsrəf olunmuşdur.
1.06.03.18-ci il Qaimə № 2 Fun izolyasiyası 2 rulon x 75,00 150,00 AZN
Əlcək 1 x 6,00 6,00 AZN
Şüşə 50 x 0,50 25,00 AZN
Kist 3 x 1,00 3,00 AZN
Ventil 1 x 4 4,00 AZN
2.17.03.18-ci il Qaimə № 2 Ventil ¾ 2 x 6 12,00 AZN
Amerikanka 25 mm 2 ədəd x 3,00 6,00 AZN
Uqolnik 25/15 iç 2 ədəd x 1,20 2,40 AZN
Rekor 25/15 iç 2 ədəd x 1,10 2,20 AZN
Əks klap ¾ 4 ədəd x 6,00 24,00 AZN
Uqolnik 25 mm 6 ədəd x 0,20 1,20 AZN
Mufta 25 4 x 0,20 0,80 AZN
Cəmi: 236,60 AZN
(İki yüz otuz altı manat 00 qəpik)
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik

“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi


AKT

Bakı şəhəri . “31” mart 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, MMMC-nin xidməti ərazisində çalışan işçi heyyətinə xidmət haqqı üzrə mart ayı 2018-ci ildə avans olaraq “Nəsimi-11”MMMC-nin kassasından 3050,00 (Üç min əlli manat qəpik 00) AZN maaş pul paylanılmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.
Akta xidmət haqqı cədvəli əlavə olunur: 19 vərəq


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.SəlimiAKT

Bakı şəhəri . “31” mart 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, “Nəsimi-11” MMMC-nin kassasından xidməti ərazisində çalışan işçi heyyətinin fevral ayı 2018-ci il üçün Vergilər Nazirliyinə 288,17 (İki yüz səksən səkkiz manat qəpik 17),DSMF ya 546,00 (Beş yüz qırx altı manat qəpik 00), bankın komissiyasına isə 66,00 (Altmış altı manat qəpik 00) AZN vəsait köçürülmüşdür.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.
Akta köçürülmüş bank sənədləri əlavə olunur: 67 vərəq


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi

AKT

Bakı şəhəri . “31” mart 2018-ci il.

Biz aşağıda imza edənlər:“Nəsimi-11” MMMC-nin idarə heyətinin sədri; Q.H.Quliyev, üzvləri: E.A.Babayev, S.S.Rəhimov, İ.H.Qasımov, F.T.Rzayev, T.İsmayıl, N.Z.Seyidov, komendant B.İ.Bəşirov, mühasib E.C.Səlimi bu aktı tərtib edirik ondan ötəri ki, mart ayı 2018-ci ildə ayın əvvəlinə kassada 815,11 AZN (Səkkiz yüz on beş manat 11 qəpik) vəsait qalmışdır. Mart ayı ərzində olan mədaxil 23061,83 AZN (İyirmi üç min altmış bir manat 83 qəpik) və məxaric hesablamalara aparılmış müqavilələrə əsasən depozit vəsaitləri 2487,00 AZN (İki min dörd yüz səksən yeddi manat 00 qəpik) , qazanxanaya 236,60 AZN (İki yüz otuz altı manat 60 qəpik),təsərrüfat xərclərinə akta əsasən 799,80 AZN (Yeddi yüz doxsan doqquz manat 80 qəpik), Liftlərə 75,00 AZN (Yetmiş beş manat 00 qəpik), Vergi,DSMF ya 834,17 (Səkkiz yüz otuz dörd manat qəpik 17), bankın komissiyasına 66,00 (Altmış altı manat qəpik 00), UNİ banka 13869,00 (On üç min səkkiz yüz altmış doqquz manat 00 qəpik) , kassada isə Aprel ayının 1-nə qalıq 2459,37 AZN (İki min dörd yüz əlli doqquz manat 37 qəpik) vəsait keçirilmışdır.
Aktın doğruluğunu öz imzalarımızla təsdiq edirik.


“Nəsimi-11”MMMC-nin
sədri: Q.H.Quliyev
Heyət üzvləri E.A.Babayev
S.S.Rəhimov
İ.H.Qasımov
F.T.Rzayev
T.İsmayıl
N.Z.Seyidov
Komendant B.İ.Bəşirov
Mühasib: E.C.Səlimi
Əlavə edilib: 4-11-2017, 13:17
0
810

Oxşar xəbərlər
Şərh bildir

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent


Yuxarı